K a l e n d á ř   s o u t ě ž í

Pořadatel si vyhrazuje právo ještě termín soutěže ve výjimečných situacích změnit!

.
LOGO SOUTĚŽE
NÁZEV SOUTĚŽE
INFORMACE
FOTOGRAFIE
VIDEO
KOMENTÁŘ
VÝSLEDKY
RZ 1
RZ 2
RZ 3
RZ 4
RZ 5
RZ 6
RZ 7
RZ 8
RZ 9
RZ 10
RZ 11
RZ 12
RZ 13
RZ 14
RZ 15
RZ 16
RZ 17
RZ 18
RZ 19
RZ 20
.
3. RC RALLY ARCTIC

10. února 2008
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
5. RC RALLY CENTRUM

9. března 2008
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
4. RC RALLYSHOW DOMORADICE

13. dubna 2008
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
3. RC RALLY EXTRÉM

17. května 2008
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
3. RC RALLY FOREST

8. června 2008
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
4. RC RALLY TROPIC

8. - 9. srpna 2008
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
3. RC RALLY LA KORUŇA

4. října 2008
...
...
...
...
...
...
...
...
.
1. RC RALLY WINTER

8. listopadu 2008
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


VOLNÉ PODNIKY, KTERÉ SE NEBUDOU ZAPOČÍTÁVAT DO RC RALLY CUPU 2008
!!! změny vyhrazeny a bližší info později !!!

.
LOGO SOUTĚŽE
NÁZEV SOUTĚŽE
INFORMACE
FOTOGRAFIE
VIDEO
KOMENTÁŘ
VÝSLEDKY
RZ 1
RZ 2
RZ 3
RZ 4
RZ 5
RZ 6
RZ 7
RZ 8
RZ 9
RZ 10
RZ 11
RZ 12
RZ 13
RZ 14
RZ 15
RZ 16
RZ 17
RZ 18
RZ 19
RZ 20
.
1. RC RALLY Croatia

2. týden v září 2008
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...