Použití časomíry počínaje 5. PGD RC RALLY TROPIC 2009

Počínaje 5. RC PGD Tropic 2009 bude změněn systém startování a měření času na RZetách. Nový systém obnáší i změny v přístupu závodníkům a proto bychom byli rádi, kdybyste věnovali chvilku a přečetli si několik pravidel, které je nutné dodržovat, aby nový systém fungoval:


1. Časový plán se bude řídit centrálními hodinami, které budou umístěny v blízkosti časomíry. Tyto hodiny budou vždy před startem každé RZ nulovány společně s časem na časomíře a slouží k orientaci závodníků, kdy se mají připravit na start.

2. Před začátkem závodu bude zveřejněna startovní listina, kde u každého závodníka bude uvedeno pořadové číslo. Toto pořadové číslo je zároveň i minuta, v kterou bude závodník startovat do RZ. Příklad: závodník s pořadovým číslem jedna odstartuje do RZ minutu po startu RZ, pátý závodník pět minut po startu a atd. Minutu, která právě probíhá lze vidět na centrálních hodinách a na časomíře.

3. Start bude probíhat u startovacího semaforu, který je opatřen třemi modrými světly. Semafor funguje tak že startuje závodníky vždy v celou minutu. Podobný systém, jako funguje ve velkém rally. Závodník by se měl dostavit na start zhruba 30s před svou „startovní“ minutou. Na semaforu by tou dobou nemělo svítit ani jedna světýlko. 20s přes startem se rozsvítí první a 10s druhé a 3s pře startem třetí. Pokyn ke startu je dán tím, že se všechna ty to světýlka zhasnou, což se děje v celou minutu.

4. Cíl RZety je do tradiční branky, na který jste zvyklý s dřívějších závodů. Samozřejmě, že za kontakt s brankou je i tradičních 10s na tom se nic nemění. Rozdíl je, ale v času, který je odečtený na časomíře. Zde se ukáže totiž čas, který je zatížen vaším startovním pořadím. Např. čas v cíli závodníka, který startoval v 10. minutě, je na časomíře je 15:45,1, tudíž je ho čistý čas v Rzetě se rovná rozdílu: 15:45,1 - 10min = 5:45,1. Po dojetí RZ je závodník povinen nahlásit číslo a jméno časoměřiči!

5. Startovní čas, jak vidíte je velmi důležitý a je třeba si ho důsledně hlídat! Nelze si svůj start nijak odkládat ani překládat. V případě, že zmeškáte svůj čas startu lze do RZ odstartovat i později, ale jenom pokud na semaforu nesvítí žádné světlo (tzn. do té doby než se rozsvítí první modré světlo za ním startujícímu závodníkovi!). Jestliže již na semaforu svítí aspoň jedno světlo je prostor pro start rezervován pouze pro závodníka, který má startovat v danou minutu. V případě nedodržení tohoto pravidla dostane závodník automaticky náhradní čas.
6. Náhradní čas bude přidělen i v případě předčasného startu, než který byl stanoven.

[Zpět]